ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก "กิจกรรม Yume100 X TOOKTRIP.com ลุ้นฟินเว่อร์"

ทีมงาน Yume100 และ TOOKTRIP.com ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับผู้โชคดีทีมงานจะทำการติดต่อไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เพื่อประสานการรับรางวัล โดยจะเริ่มติดต่อทุกท่านตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

 

๊User ID เกม Yume100 ของผู้โชคดีจากกิจกรรม Yume100 X TOOKTRIP.com ลุ้นฟินเว่อร์

Hotel Voucher : The Bihai Hua Hin

897762271

174505214

1884255431

1854616549

136865396

 

Meal Voucher : Twenty Seven Bites@Radisson Blu

125397636

300140258

1049264947

1703919833

559938204

571718288

1415423581

1781987098

2063125058

1088599068

 

300 THB Discount Coupon Code

7391754

496383264

1840313668

668803454

1663839133

1918850668

1968435543

2028305856

1371435407

287915957

 

Yume100 Pillow

1079047685

1168362732

1080811201

295740109

1444463620

1719760953

920508794

54256185

1806099381

455676660

1956859241

1312761761

1895884955

1319465956

1568587853

269488736

652641152

1555553882

1049860038

1066153461

 

Yume100 Badge

406320347

1015766675

216911248

615610759

1593463941

163715716

1745173487

843758022

1189933541

1795445222

201326810

883779000

1514986954

754813734

628227550

995006905

336260311

1284578580

158625077

1102981390

 

Gacha Ticket(In game)

1472889479

1365657504

730381155

1395653563

1207890954

 

500 Fairy Stone (In game)

1452547371

446357255

1750679101

656425458

1313901242

591749427

401451664

85764237

1580943592

993378984

 

100 Ring peice (In game)

908707186

502544806

1478977806

428497352

824837433

1843671819

425984562

145299796

1099461348

1635861919

1632840892

1625588069

2142966711

1082906674

244511907

926026986

2027273583

1525200579

900820747

1996156737

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยค่ะ

 

 

ทีมงานกิจกรรม 

 

 

กลับไปด้านบน